ANA SAYFA
KADROMUZ
GALERİ
İZMİR PSİKOLOG
MAKALELER
İLETİŞİM
HİZMETLERİMİZ
İlişki Danışmanlığı
Bireysel Danışmanlık
Çocuk ve Ergen Danışmanlığı
Kurumsal Psikolojik Danışmanlık
Bilgilendirme
 

Bireysel Danışmanlık

Bireylerin yaşamlarının herhangi bir döneminde karşılaştıkları uyum, davranış ve psikolojik sorunları çözümlemelerine yardımcı olmak ya da günlük yaşam stresleri karşısında destek vermek amacıyla uzman klinik psikologumuz tarafından sunulan hizmetimizdir.

UYGULANAN TEST VE ÖLÇEKLERMMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
566 maddeden oluşan, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunun objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir ölçektir. Bugün Amerika Birleşik Devletinde en sık kullanılan ve üzerinde çok miktarda araştırma yapılan kişilik envanterinden biridir. MMPI çok yönlü kişilik envanteri sadece hastalık veya psikolojik sorun olup olmadığını ölçen bir test değildir. Uygulanan kişinin psikolojik sorunlarının olup olmadığının tespitinin dışında genel olarak kişinin nasıl biri olduğunu belirleyebilmekte, uygulanan kişinin normal kişilik özelliklerini de ortaya çıkartabilmektedir. Bu kapsamda evlenmeyi düşünen çiftlerin birbirine kişilik olark uygun olup olmadığını belirlemekte ya da işe alımlarda işe uygunluğu belirlemekte de kullanılabilmektedir.


WAIS-R (Weschler Yetişkinler için Zeka Testi) 1
16 yaş üstü bireylere uygulanır. Test, sözel ve performans becerilerini içeren 10 alt testten oluşmaktadır. Uygulama süresi yaklaşık 60–70 dakikadır. Uygulama yetkinliğini kazanmış olan psikologlar tarafından uygulanabilir 

CTT (Cümle Tamamlama Testi) 

TAT (Tematik Algı Testi)
Projektif bir testtir.  8 yaşın üstündeki herkese test verilebilir. Uygulamada toplam 16 kart vardır. Kartlarda belirli temalar, resimler halinde verilir. Kartların bir kısmı sadece erkekler bir kısmı da kadınlar içindir. Uygulama süresi 30 dk ile 1 saat arasındadır. Birebir uygulanan bir testtir. Sadece danışan ve testör vardır. Tüm kartlar için hikayeler tamamlandıktan sonra, testör kartları yorumlama sürecine geçer. Hikayeler yorumlanırken; kahramanın çatışmaları, belirgin duygu durumu (karamsar bakış açısı, depresyon, güvensizlik, kıskançlık, gerçek dışılık, halüsinasyonlar, gibi), ego idealleri, kahramanın hikayelerin genelinde kendini nasıl algıladığı, ne istediği, problem çözme tarzı, stres yaratan olaylara nasıl tepki verdiği, çevreyi nasıl gördüğü, anne  ve baba figürlerine karşı nasıl tepkiler verdiği, kişilerarası ilişkilerde nasıl bir tutum  sergilediği, yaşadığı önemli çatışmalar ve çatışmalarınasıl çözdüğü (bastırma, gerileme, rasyonalizasyon, izolasyon, içe yansıtma, inkar, vb), hikayeleri nasıl sonuçlandırdığı (kahraman sonuçta başarılı olmakta ve motivasyonunu gerçekleştirmekte midir yoksa başarısız mı olmaktadır) incelenerek bir rapor oluşturulur. Sonuçlar, kişiye özeldir.  Sonuçlar danışana açıklanabilir. Ancak rapor sadece testi isteyen hekim ya da psikolog/ psikoterapiste verilir.

SCL-90 (Ruhsal Belirti Tarama Testi) 

NÖROPSİKOLOJİK TESTLER 
(Stroop Testi, Sürekli Dikkat değerlendirme Testi, Sayı Dizisi Öğrenme Testi, İşaretleme testi, Wisconsın Kart Eşleme Testi,Weschler Bellek Ölçeği, Raven Standart Progresif Matrisler Testi )
İzmir psikolog,Psikoloji İzmir, Psikolog İzmir, Psikoterapi İzmir, İzmir Ergen Psikologu

İlişki Danışmanlığı
Bireysel Danışmanlık
Çocuk ve Ergen Danışmanlığı
Kurumsal Psikolojik Danışmanlık
Bilgilendirme


 © İzmir Psikolog Pedagog 2012-2019. Tüm Hakları Saklıdır.