ANA SAYFA
KADROMUZ
GALERİ
İZMİR PSİKOLOG
MAKALELER
İLETİŞİM
HİZMETLERİMİZ
İlişki Danışmanlığı
Bireysel Danışmanlık
Çocuk ve Ergen Danışmanlığı
Kurumsal Psikolojik Danışmanlık
Bilgilendirme
 

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuk ve ergenlerin yaş dönemlerine uygun olmayan uyum, davranış ve psikolojik sorunlarını çözümlemelerine yardımcı olmak, yaş dönemlerine göre ortaya çıkabilecek sorunları sağlıklı bir şekilde atlatabilmelerine destek vermek, ailelere doğru ebeveynlik tutumları sergilemeleri için yol göstermek  ve çocuk ile aileye özgü olabilecek yaşamsal sorunların yaratabileceği stresi azaltmak için pedagog, çocuk psikoterapisti ve uzman klinik psikolog tarafından psikoterapi, oyun  terapisi, aile terapisi ve psikodrama gibi yöntemler uygulanarak sunulan hizmetimizdir.Çalışılan başlıca konular:

- Alt ıslatma, tırnak yeme, saç koparma vb.

- Dikkat eksikliği ve hiperaktivite

- Beslenme alışkanlığı sorunları

- Öfke nöbetleri

- Kardeş kıskançlığı

- Aile içi iletişim sorunları

- İstismar

- Boşanma, kayıp ve yas dönemleri

- Zeka gelişimine bağlı sorunlar

- Öğrenme güçlüğü

- Okul uyum ve başarı sorunlarıı

- Kız/erkek arkadaş seçimleri

- Sınav kaygısı

- Kariyer planlaması/Üniversite/Meslek tercihi ile ilgili kararsızlık 

 Çocuk Psikoterapisti tarafından uygulanan özel çalışmalar:

- Çocuk Merkezli Oyun Terapisi (Child Centered Play Therapy)Landreth stili klinik oyun odasında yapılmaktadır.

- Filial Terapi (Filial Therapy)

- Gelişimsel Temas Terapisi (Developmental Touch Therapy) (0 aylıktan itibaren bebeklerle uygulanır.)

- Kum Tepsisi Terapisi (Sand Tray Therapy)

- Dışavurumcu Sanat Terapisi (Expressive Arts Therapy)

- Metaforik Öykü Terapisi (Metaphorical Story Therapy)

- Kukla Terapisi (Puppet Therapy)

- Yaratıcı Drama (Creative Drama)

- Ebeveyn Psiko-Eğitim Grup Çalışmaları (Parent Psico-Education workshops)

- Destekleyici Terapi (Supportive Therapy)

- Çözüm Odaklı Terapi (Solution Focused Therapy)

 

UYGULANAN TEST VE ÖLÇEKLER

WISC-R (Çocuklar İçin Zeka Testi)
6–16 yaş grubuna yönelik yetenek (zeka) testidir.Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır. WISC – R zeka testi sonuçlarıyla çocuğunuzun zihinsel gelişimi hakkında fikir sahibi olarak daha etkili önlemler alabilir ve olası sorunlar konusunda erken önlem alma şansına sahip olacaksınız.

CTT (Cümle Tamamlama Testi)
Birey tanıma tekniklerinden biri olan ve projektif testler arasında yer alan Cümle Tamamlama Testinin 8-16 yaş arası gruba uygulanan formu ve yetişkinlere uygulanan formu olmak üzere iki ayrı formu bulunmaktadır. Bireyin paylaşamadığı, duygu ve düşüncelerini anlamaya yönelik bir testtir. Birey bu testte eksik cümleleri tamamlayış biçimiyle, ilgilerini, tutumlarını, arzularını, beklentilerini, sıkıntılarını vb. duygu ve düşüncelerini yansıtır. Bireyin iç dünyasına ait bilgiler edinmek istendiği zaman kullanılır.

Peabody
2,5-18 yaş arasındaki bireylere uygulanan dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir.

Kohs Küpleri

10 yaş üzerindeki çocuklara uygulanan, kart ve desenli küplerden oluşan, süreli bir bir zeka testidir.

AGTE (Ankara Gelişim Envanteri)
0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi yoksa yaşıtlarına göre geri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir.

Artikülasyon testi
2-12 yaş grubu çocukların Türkçe’deki sesleri kazanımlarını ve kullanımlarını sistemli olarak değerlendirmek için uygulanır.

Machover Bir İnsan Çiz Testi

Porteus Labirent Testi
5-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir

Bender Gestalt Testi
Bu test, 5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zeka testi olarak kullanılır. Zekanın Görsel devinimsel motor algılamasında gerilik , regresyon, fonksiyon kaybı, ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır.

TAT (Tematik Algı Testi)
Projektif bir testtir.  8 yaşın üstündeki herkese test verilebilir. Uygulamada toplam 16 kart vardır. Kartlarda belirli temalar, resimler halinde verilir. Kartların bir kısmı sadece erkekler bir kısmı da kadınlar içindir. Uygulama süresi 30 dk ile 1 saat arasındadır. Birebir uygulanan bir testtir. Sadece danışan ve testör vardır. Tüm kartlar için hikayeler tamamlandıktan sonra, testör kartları yorumlama sürecine geçer. Hikayeler yorumlanırken; kahramanın çatışmaları, belirgin duygu durumu (karamsar bakış açısı, depresyon, güvensizlik, kıskançlık, gerçek dışılık, halüsinasyonlar, gibi), ego idealleri, kahramanın hikayelerin genelinde kendini nasıl algıladığı, ne istediği, problem çözme tarzı, stres yaratan olaylara nasıl tepki verdiği, çevreyi nasıl gördüğü, anne  ve baba figürlerine karşı nasıl tepkiler verdiği, kişilerarası ilişkilerde nasıl bir tutum  sergilediği, yaşadığı önemli çatışmalar ve çatışmalarınasıl çözdüğü (bastırma, gerileme, rasyonalizasyon, izolasyon, içe yansıtma, inkar, vb), hikayeleri nasıl sonuçlandırdığı (kahraman sonuçta başarılı olmakta ve motivasyonunu gerçekleştirmekte midir yoksa başarısız mı olmaktadır) incelenerek bir rapor oluşturulur. Sonuçlar, kişiye özeldir.  Sonuçlar danışana açıklanabilir. Ancak rapor sadece testi isteyen hekim ya da psikolog/ psikoterapiste verilir

NÖROPSİKOLOJİK TESTLER
Stroop Testi, Sürekli Dikkat değerlendirme Testi, Sayı Dizisi Öğrenme Testi, İşaretleme testi, Wisconsın Kart Eşleme Testi,Weschler Bellek Ölçeği, Raven Standart Progresif Matrisler Testi )


İzmir Çocuk Psikologu, İzmir Pedagog, İzmir Oyun Terapisi, İzmir Zeka Testi, Karşıyaka Psikolog

İlişki Danışmanlığı
Bireysel Danışmanlık
Çocuk ve Ergen Danışmanlığı
Kurumsal Psikolojik Danışmanlık
Bilgilendirme


 © İzmir Psikolog Pedagog 2012-2019. Tüm Hakları Saklıdır.