ANA SAYFA
KADROMUZ
GALERİ
İZMİR PSİKOLOG
MAKALELER
İLETİŞİM
HİZMETLERİMİZ
İlişki Danışmanlığı
Bireysel Danışmanlık
Çocuk ve Ergen Danışmanlığı
Kurumsal Psikolojik Danışmanlık
Bilgilendirme
 

DUYURULAR

PSİKOLOG KİMDİR?

MESLEĞİN GENEL TANITIMI
 Psikolog, canlı davranışlarını, gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemler kullanarak inceleyen ve bu davranışların nedenlerini ortaya çıkarma bilgi ve becerisine sahip, aynı zamanda çeşitli davranış bozukluklarının ve gelişim sorunlarının teşhis ve tedavisi yönünde faaliyetlerde bulunan kişidir.
Uzman Psikolog
 Psikologların 4 yıllık lisans eğitimlerinden sonra ilgi duydukları ve çalışmak istedikleri alanda 2 yıllık yüksek lisans eğitimleri sonucu elde ettiği unvandır.
Psikolog ile Psikiyatrist Arasındaki Fark
 Psikolog eğitimini aldığı terapi yöntemini uygular, hastalara psikolojik yardım sunar, danışanın ruhsal durumunu değerlendirmek ve buna uygun müdahale geliştirmek için objektif ve subjektif psikolojik testler uygular. Psikolog ilaç tedavisi uygulamaz.
Psikoloğun Görevleri
 Bir psikolog, çalıştığı kurumun niteliğine göre, ilgilendiği bireylere test, envanter gibi psikolojik ölçme araçları uygular, bireylerle görüşme yapar, sorunları anlamaya ve çözüm bulunmasına yardımcı olmaya çalışır.
 Psikologların görevleri, uzmanlık alanlarına göre değişebilmektedir.
 İnsanlarda görülen normal ve normal dışı davranışları; düşünme, öğrenme, duygu ve heyecan gibi insanın psikolojik süreçlerini inceler.
 İnsan ve hayvan davranışlarının fizyolojik nedenleri konusunda araştırmalar yapar.
 İleri derecede davranış bozukluklarının tanı ve tedavisine yönelik çalışmalarda (psikoterapi) bulunur. Hafif uyum sorunlarının çözümlenmesine yönelik danışmanlık yapar,
 Genel olarak psikolojik gereksinimleri ve sorunları saptar. Çözüm yollarını araştırır,
 Bireylerin mesleki uyumlarının, kişiler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesine çalışır.

Psikolog Ne Yapmaz

- Psikolog ilaç yazmaz ve herhangi bir ilaç önermez.
- Psikolog seanslarda konuşulan konuları başkaları ile paylaşmaz, kişiler arasında laf taşımaz.
- Psikolog hiçbir konuda insanları yargılamaz ve eleştirmez.
- Psikologlar insanların düşüncelerini okumaz, ilk bakışta kim olduklarına, nasıl bir insan olduklarına dair yargılara varmazlar.
- Kişiyi asla kendi istekleri ve düşünceleri doğrultusunda yönlendirmez ve herhangi bir şey yapmaya zorlamaz.
- Psikolog danışanların, karar vermekte zorlandıkları konularda, karara varmaları için, seçeneklerin artı ve eksilerini, hasta ile tartışır ve hasta için en uygun kararın verilmesi için destek olur. Ancak asla onlar adına kararlar vermez ya da hastaların kararlarını değiştirmeye zorlamaz. Örneğin; boşanmanız gerektiğine karar verecek olan psikolog değildir ya da işinizi değiştirip, değiştirmemenizin kararını psikolog vermez.
- Psikolog, siz hiçbir çaba göstermeksizin, birdenbire sihirli değnek değmiş gibi sizi iyileştirmeyi garantilemez.
- Psikolog kesinlikle sizi bir araştırmaya girmeye, bir anketi doldurmaya ya da bir uygulamaya zorlamaz.
- Psikolog sizinle terapi seansları dışında görüşmez, arkadaşlık ya da başka bir sosyal ilişki içersine girmez

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
 Normalin üzerinde akademik yeteneğe sahip olması
 Psikoloji yanında felsefe, sosyoloji ve matematiğe ilgi duyması
 Soyut düşünebilen, yaratıcı
 Empati kurma yeteneği yüksek
 Bilimsel araştırmalara meraklı
 Aritmetik akıl yürütebilme, mantıksal bağlantılar kurabilme yeteneğine sahip
 Soyut düşünebilen ve düşüncelerini söz ve yazı ile ifade edebilme yeteneğine sahip
 Başkalarının duygularını anlayabilen ve iyi iletişim kurabilen
 Tutarlı, sabırlı, hoşgörülü ve işbirliğine açık
Çalışma ortamı ve Koşulları
 Psikologlar genellikle kapalı ortamlarda, oturarak çalışırlar. Görevlerini yaparlarken hizmet verdikleri bireylerle, çalıştıkları kurumdaki yönetici ve diğer personelle ve meslektaşları ile iletişim halindedirler.izmir psikolog, İzmir pedagog
‹‹ Geri Dön
 


 © İzmir Psikolog Pedagog 2012-2019. Tüm Hakları Saklıdır.